PVcomBank Bạc Liêu Tuyển dụng

PVcomBank-logoNgân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK BAC LIEU

www.pvcombank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Bạc Liêu Tuyển dụng:

PVcomBank Tuyển Cộng tác viên Bán hàng

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Toàn hệ thống trên Cả nước