PVCOMBANK Đà Nẵng Tuyển dụng

PVcomBank-logoNgân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK

www.pvcombank.com.vn
Lô A2.1, đường 30-4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:

PVcomBank Tuyển Cộng tác viên Bán hàng

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Toàn hệ thống trên Cả nước

PVcomBank Đà Nẵng Tuyển Giao dịch viên

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Đà Nẵng