PVCOMBANK Đà Nẵng Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVCOMBANK Đà Nẵng

www.pvcombank.com.vn
Lô A2.1, đường 30-4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 17/04/2019
Ngân hàng PVcomBank - Đà Nẵng
☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - Toàn hệ thống trên Cả nước

Xem Thêm: Việc làm tại Đà Nẵng