PVcomBank Trà Vinh Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVCOMBANK Trà Vinh

www.pvcombank.com.vn
15, Điện Biên Phủ, P. 3, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Phường 3, Trà Vinh, Việt Nam

Tuyển dụng Tháng 08/2019

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Trà Vinh Tuyển dụng:


☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 29/11/2018
- Toàn hệ thống trên Cả nước

Xem Thêm: Việc làm tại Trà Vinh

Theo dõi Tutimviec.com

Dành cho bạn