Salon Phước Minh cần tuyển thợ phụ tóc làm đến Tết

Salon Phước Minh cần tuyển thợ phụ tóc làm đến Tết

Làm từ 8h sáng đến 7h tối lương 300K+ TIP / ngày.

Cuối ngày nhận lương luôn

Liên hệ

Địa chỉ: 29 Phú lợi P2 TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0376371810

ỨNG TUYỂN