SCB Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng SCB Tuyển dụng:

SCB Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Huy động KHDN - Khối Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hội sở
- Hạn nộp: 30/03/2023

Chuyên viên cao cấp Database Administrator
- Nơi làm việc: Hội sở
- Hạn nộp: 28/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: