SHB TPHCM Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
HSB BANK TPHCM

www.shb.com.vn
>Số 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng SHB Chi nhánh TPHCM Tuyển dụng:


☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
↺ 17/06/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Tư vấn Tài chính
↺ 22/04/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Thẩm định Tín dụng
↺ 05/04/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
↺ 06/01/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Thực tập sinh
↺ 09/03/2015
Ngân hàng SHB - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng

Xem Thêm: Việc làm tại TPHCM