Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 10/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 2. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH - CO.OPFOOD KHU VỰC CẦN THƠ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 3. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD KHU VỰC CẦN THƠ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ 10/11/2023
 4. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CO.OPFOOD (phụ trách C&B)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 5. NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG TẬP TRUNG TƯƠI SỐNG CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 6. KẾ TOÁN TỔNG HỢP CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 7. CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - CO.OP FOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 8. NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 9. NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 25/10/2023
 10. TỔ TRƯỞNG CỬA HÀNG CO.OP FOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 05/11/2023
 11. NHÂN VIÊN ON APP - VP COOP FOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 12. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 13. CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 14. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 15. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 16. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 06/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: