Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 11/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/12/2023

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CO.OPFOOD (phụ trách C&B)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 01/12/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
Bình Dương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/01/2024

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2023

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2023

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: