Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 12/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 12/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương
- Hạn nộp: 30/01/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 11/11/2024

NHÂN VIÊN ON APP - VP COOP FOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: