Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 4/2024

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG TẬP TRUNG CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 15/04/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
- Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 24/04/2024

BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/04/2024

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2024

TỔ TRƯỞNG CỬA HÀNG CO.OP FOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: