Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 6/2024

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 6/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN MARKETING - VĂN PHÒNG CO.OP FOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,121,000 - 10,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,121,000 - 10,213,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

KẾ TOÁN MMS KIỂM KÊ (VĂN PHÒNG CO.OPFOOD)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 26/06/2024

NHÂN VIÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 25/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/12/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức lương: 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 25/06/2024

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT VÀ BẢO TRÌ XÂY DỰNG CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
- Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD MIỀN BẮC
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức lương: 12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/06/2024

TỔ TRƯỞNG CỬA HÀNG CO.OP FOOD
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: