Siêu thị CoopFood Tuyển dụng 3/2022

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NV KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPFOOD HÀ NỘI
  Hà Nội 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 31/03/2022
 2. NHÂN VIÊN CONCEPT CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/03/2022
 3. GIÁM SÁT VÙNG CO.OPFOOD
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 28/03/2022
 4. NV BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD HÀ NỘI
  Hà Nội 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/03/2022
 5. NV THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD HÀ NỘI
  Hà Nội 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/03/2022
 6. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 31/03/2022
 7. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  Hà Nội 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: