Tuyển Kỹ sư Chăn nuôi

Kỹ sư Chăn nuôi – Thú y

Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định, Lâm Đồng, Tây Ninh