Tuyển Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật

Kho kiêm Hỗ trợ Kỹ thuật

Nhiều siêu thị trên Toàn hệ thống

Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống

Hỗ trợ Kỹ thuật

Bình Dương và 5 Tỉnh thành khác

Hỗ trợ Kỹ Thuật

TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội

Hỗ trợ Kỹ thuật

Bình Dương

Nhân viên hỗ trợ Cài đặt

Cần Thơ, Vĩnh Long

Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật

Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc