Tuyển Nhân viên Trang trí

Thu ngân kiêm Trang trí

Nhiều siêu thị trên Toàn hệ thống

Nhân viên Trang Trí

Hồ Chí Minh, Cà Mau, Nam Định, Tây Ninh

Nhân viên Trang Trí

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương