Tuyển Quản lý Khách hàng

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Quản lý Khách hàng Doanh Nghiệp

Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng

Chuyên viên Quản lý khách hàng cao cấp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!