Nhân viên vận hành máy

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]

Xem Thêm: Tân Hiệp Phát Tuyển dụng

  • Nhà máy Number One Hậu Giang – KCN Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang