TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 2. Chuyên gia Quản lý Tài năng (40000516) Human Resources Management TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 3. Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000980) GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 4. Chuyên gia Đảm bảo doanh nghiệp (40000172) Corporate Affairs Division TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Quản trị ngân hàng
 5. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 6. [HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 7. Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 8. [HCM - Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức] - Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 9. [HCM: Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 10. Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng Cao cấp (40001425) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 11. z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 12. z_Kỹ sư Cloud Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 13. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 14. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 15. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 1 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 16. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 17. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 18. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (40000043) Technology TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 19. Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 20. KV HCM - Chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp (RM SME) Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 21. Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
 22. Chuyên gia Cao cấp Đảm bảo Trải nghiệm Khách hàng (40001051) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 23. Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108) Operations Division TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Vận hành
 24. Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 25. Chuyên gia Bảo hiểm (0344) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 26. Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 27. Chuyên gia Đảm bảo Tuân thủ và Rủi ro Hoạt động (40000830) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 28. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000933) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 29. Chuyên gia Cao cấp Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (40000573) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 30. Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 31. Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 32. Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 33. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
 34. Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 35. Quận 1 - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 36. Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 37. Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 38. Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 39. Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 40. Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 41. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 42. Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn VN
 43. Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế WHOLESALE BANKING DIVISION TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
 44. Chuyên gia Khoa học dữ liệu (40000031) Data And Analytics Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Dữ liệu & Phân tích
 45. Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157) Technology TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 46. Giám đốc Khách hàng Cá nhân (40001002) Retail Banking Group TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
 47. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 48. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: