TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. KV Hồ Chí Minh - Giám đốc Chi nhánh Techcombank Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
  2. Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
  3. Giám đốc Quản lý quan hệ Khách hàng - MM (40000893) Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
  4. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000933) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  5. Quản lý quan hệ khách hàng (1034) Khối ngân hàng bán buôn TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
  6. Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
  7. Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  8. Giám đốc Phát triển Giải pháp (40000660) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Ngân hàng bán lẻ
  9. Chuyên gia Giảm thiểu Rủi ro (40000840) Risk Management Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  10. Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Rủi ro Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp (40000720) Risk Management Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: