TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 1
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[Bình Dương, Đồng Nai]-Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: Long An, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: Tiền Giang, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng Cao cấp (40001425)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Techcombank (40000882)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - SME (40000899)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng (40000259)
- Nơi làm việc: Long An, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM: Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Kỹ sư Cloud
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp thẻ tín dụng (40001459)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc Cao cấp Hoạch định và Quản trị chiến lược (40001073)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM - Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức] - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Chính sách và Giải pháp QTRR tín dụng NHBB và phân khúc MM/USME (40000744)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

KV Hồ Chí Minh - Giám đốc Chi nhánh Techcombank
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Quản lý quan hệ Khách hàng - MM (40000893)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quản lý quan hệ khách hàng (1034)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

Chuyên gia Giảm thiểu Rủi ro (40000840)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Rủi ro Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp (40000720)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia QTRR gian lận và Tội phạm tài chính (40000783)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: