TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 1
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc Khách hàng Cá nhân (40001003)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

z_Kỹ sư Cloud
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Kiểm soát rủi ro gian lận và tội phạm tài chính (40001463)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính (40000374)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Tiếp thị Kinh doanh (40000553) 1
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM - Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức] - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Tiếp thị Kinh doanh (40000553)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (40000043)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kỹ sư trưởng tòa nhà (40001513)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia quản lý giá trị và gắn kết khách hàng (40000230)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Cao cấp Quản lý danh mục và nguồn lực (40001131)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Giám đốc Techcombank (40000882)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Cao cấp Khoa học dữ liệu (40000030)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: