TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) Khối Ngân hàng Bán lẻ Gia Lai
  2. Chuyên viên Thu giữ Tài sản (40001215) Secured Collection (South) TP. Hồ Chí Minh
  3. Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai
  4. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3 TP. Hồ Chí Minh
  5. Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu
  6. Giám đốc Cao cấp Quản lý danh mục và nguồn lực (40001131) Technology Division TP. Hà Nội
  7. Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh
  8. Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ
  9. Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
  10. Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: