TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên gia Cao cấp Quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản (0161)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 2. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Hệ thống (0402)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 3. Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (0307)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 4. Kỹ sư Back End (0390)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 5. Kỹ sư Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0447)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 6. Kỹ sư cao cấp Dữ liệu
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 7. Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 8. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1 1
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 9. Kỹ sư Cao cấp Front End (0387) 1
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 10. Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 11. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343)
  -Nơi làm việc: TP. Đà Nẵng, VN
 12. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 13. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (0338)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 14. Kỹ sư Cao cấp Front End (0387)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 15. Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 16. Giám đốPhát triển Giải pháp (0211)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 17. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 18. Thực tập sinh (1685)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 19. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên gia Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 20. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 21. Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 22. Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên gia Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 23. Chuyên viên Cao cấp Vận hành Ứng dụng (0419)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 24. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 25. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 26. Chuyên gia Tuyển dụng (0536)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 27. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337) 1
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 28. Chuyên gia Tuyển dụng (0536)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 29. Trợ lý Chuyên môn (1061)
  -Nơi làm việc: VN
 30. Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 31. Chuyên gia Cao cấp Quản lý Phân khúc Khách hàng (1026)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 32. Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 33. Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 34. Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 35. CHUYÊN GIA BẢO HIỂM (TIS)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 36. Bình Dương - Giám đốc Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 37. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Kinh doanh thế chấp nhà dự án liên kết với TCB)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 38. Kỹ sư Cao cấp Front End (0387)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 39. Kỹ sư Cao cấp Nền tảng Dữ liệu (0424)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 40. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 41. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 42. Quản lý Quan hệ Khách hàng - USME (0658)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 43. z_Kỹ sư Cloud
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 44. z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 45. Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 46. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (0337)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 47. Chuyên viên Vận hành Ứng dụng (0420)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 48. Giám đốc Phát triển và Quản lý Kênh Bảo hiểm (0218)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 49. Trưởng nhóm Dịch vụ Hệ thống (0401)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 50. Chuyên viên cao cấp phân tích rủi ro Tài sản bảo đảm theo ngành
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 51. Chuyên viên Cơ cấu Tổ chức Ngân hàng
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 52. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 53. Kỹ sư Cao cấp Back End (0388)
  -Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

techcombank 12