TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Hệ thống (0402) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
  2. Chuyên gia Cao cấp Quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản (0161) Khối tài chính kế hoạch TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Tài chính
  3. Kỹ sư Back End (0390) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
  4. Chuyên gia Cao cấp Tiếp thị Bán lẻ (40000559) VN
  5. Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
  6. Kỹ sư cao cấp Dữ liệu Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
  7. Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
  8. Chuyên gia Tiếp thị Bán lẻ (0078) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Marketing
  9. Quản lý Cao cấp Phát triển Giải pháp (40000662) VN
  10. Kỹ sư Cao cấp Front End (0387) 1 Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

techcombank 12