TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên gia Kiểm soát rủi ro gian lận và tội phạm tài chính (40001463)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên gia Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính (40000374)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên gia Quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp - USME (40000902)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp (40001233)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN
Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN
Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
Chuyên gia Tiếp thị Kinh doanh (40000553)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
Giám đốc Quản lý quan hệ Khách hàng - MM (40000893)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN
Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp - USME (40000901)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN
Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN
Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
- Nơi làm việc: VN
Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
[Bình Dương, Đồng Nai]-Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)
- Nơi làm việc: TP. Hải Phòng, VN
Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Giám đốc Khách hàng Cá nhân (40001003)
- Nơi làm việc: Sóc Trăng, VN
Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
Chuyên viên tư vấn giải pháp thanh toán (Hà Nội)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
z_Kỹ sư Cloud
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: