TH True Milk Tuyển dụng Tháng 02/2022

TH True Milk Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Sát Bán Hàng Kênh GT_Long Khánh, Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 2. IT- Nhân Viên Hỗ Trợ DMS
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 3. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Horeca_Đắk Lắk, Đắk Nông
  -Nơi làm việc: Đắc Lắk, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 4. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Horeca_TPHCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 5. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Long An, Long Xuyên
  -Nơi làm việc: An Giang, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 6. Chuyên Viên Mua Hàng
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
  -Ngành nghề: Mua hàng
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 7. Trưởng Nhóm Đào Tạo & Phát Triển
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Nhân sự
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 8. Giám Sát Bán Hàng Kênh GT
  -Nơi làm việc: Bình Thuận, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 9. Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 10. Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 11. HCM - Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Giao nhận/Vận tải
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 12. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh - Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 13. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Kênh KA)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 14. HCM - Nhân Viên Bán Hàng TH Truemart
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 15. Chuyên viên kinh doanh quốc tế
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 22/02/2022
 16. Quản lý bán hàng (Mảng Đường Nasu)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 17. Total Reward Manager
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Nhân sự
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 18. Chuyên Viên Tuyển Dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Nhân sự
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 19. Nhân Viên Bán Hàng GT (tạp hoá/chợ)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 20. Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Vùng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Bán hàng/Kinh doanh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 21. HCM - Giám Sát Hành Chính (Admin Supervisor/Leader)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, VN
  -Ngành nghề: Nhân sự
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 22. Trưởng nhóm Đào Tạo & Phát Triển
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Nhân sự
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 23. Giám sát quản trị tích hợp (Database Administration)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  -Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  -Hạn nộp: 31/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: