TH True Milk Tuyển dụng Tháng 07/2023

TH True Milk Tuyển dụng:

TH True Milk Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Nhân Viên Bán Hàng Đi Thị Trường Kênh GT
  Hồ Chí Minh, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  5/9/2023
 2. Chuyên viên thực thi và duy trì hệ thống bán hàng - Sales Trainer (Retail)
  Hồ Chí Minh, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  30/07/2023
 3. Quản Lý Kho Vận/Warehouse Manager
  Nghệ An, VN
  Giao nhận/Vận tải
  31/08/2023
 4. [Miền Tây] Nhân Viên Bán Hàng Đi Thị Trường Kênh GT
  Tiền Giang, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  19/9/2023
 5. Quản lý thương mại điện tử
  Hồ Chí Minh, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  14/08/2023
 6. Nhân viên tiền lương và phúc lợi
  Hồ Chí Minh, VN
  Nhân sự
  12/08/2023
 7. Nhân viên bán hàng TH True Mart
  Hồ Chí Minh, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  31/01/2023
 8. [HCM] Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị
  Hồ Chí Minh, VN
  Bán hàng/Kinh doanh
  10/09/2023
 9. Giám Sát Vận Hành Thương Mại (Trade Operation Supervisor) Hà Nội, VN
  Marketing & Truyền thông
  31/07/2023
 10. [Hà Nội] Chuyên viên Phát triển ứng dụng/ Application Development Executive
  Hà Nội, VN
  Công nghệ thông tin
  31/07/2023
 11. Chuyên viên hạ tầng CNTT/ IT Infrastructure Executive
  Hà Nội, VN
  Công nghệ thông tin
  31/07/2023
 12. Chuyên viên phát triển nhãn hiệu/ Brand Executive_Seasonal
  Hà Nội, VN
  Marketing & Truyền thông
  31/07/2023
 13. Nhân Viên Kế Toán Công Nợ ( HĐ 6 tháng)
  Hồ Chí Minh, VN
  Tài Chính/Kế Toán & Luật
  28/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: