Trung Nguyên Tuyển dụng

trung-nguyen-logoTẬP ĐOÀN CAFE TRUNG NGUYÊN

TRUNG NGUYÊN

www.trungnguyen.com.vn
82-84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Tháng 02/2019

thong-bao-tuyen-dung