Tuyển gấp 1 bạn PGA chạy khu vực Giồng Trôm, Ba Tri

CTY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK
Tuyển gấp 1 bạn PGA chạy khu vực Giồng Trôm, Ba Tri
Lương CB + Thưởng+ Phụ Cấp: 4tr~ 5tr
Lv : 5h/ ngày
Sau 6 tháng được ký HĐLĐ
Liên hệ gấp sdt : 0947573879 ( Linh)

ỨNG TUYỂN
TDN 157