VIB Bình Dương tuyển dụng

Ngân hàng Quốc Tế
VIB BANK Bình Dương

www.vib.com.vn
306 Đại lộ Bình Dương, Khu 01, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng VIB Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 07/03/2019
Ngân hàng VIB - Bình Dương

Xem Thêm: Việc làm Tại Bình Dương