VIB Đồng Nai Tuyển dụng

Ngân hàng Quốc Tế
VIB BANK Đồng Nai

www.vib.com.vn
Nhà máy A42, Cổng 1, Sân bay Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng VIB Chi nhánh Đồng Nai Tuyển dụng:


☆ Quản lý Khách hàng Doanh Nghiệp
↺ 07/05/2019
Ngân hàng VIB - Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng
☆ Giao dịch viên
↺ 07/03/2019
Ngân hàng VIB - Đồng Nai
☆ Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng
↺ 21/04/2016
Ngân hàng VIB - Đồng Nai

Xem Thêm: Việc làm Tại Đồng Nai