Video minh họa phỏng vấn xin việc làm

video minh hoa phong van xin viec lam amp

Những việc nên làm trước khi phỏng vấn:

1. Tự tin giới thiệu bản thân
2. Tìm hiểu công ty mà mình phỏng vấn cũng như đối thủ
3. Tìm hiểu công việc mà mình sẽ làm khi được tuyển dụng
4. Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
5. Đặt câu hỏi ngược cho nhà tuyển dụng

Những việc không nên làm khi tham dự phỏng vấn

1. Không tự nhiên, tay chân thừa thải
2. Không chuẩn bị câu hỏi và tình huống tốt => cơ hội đậu không cao
3. Không giới thiệu về bạn thân một cách tự nhiên quá
4. Không ngồi trực diện mà nên ngồi lệch từ 5-10 cm

Chia sẻ: