Viễn Thông A Bình Dương Tuyển dụng

Công ty Viễn Thông A
Viễn Thông A Bình Dương

www.vienthonga.vn
1/31 Đại lộ Độc Lập, KP.Nhị Đồng, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Siêu thị Viễn Thông A Bình Dương Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Bán hàng
↺ 06/09/2016
Siêu thị Viễn Thông A - Bình Dương
☆ Quản lý/ Giám sát Siêu thị
↺ 06/09/2016
Siêu thị Viễn Thông A - Bình Dương
☆ Kế toán Bán hàng
↺ 06/09/2016
Siêu thị Viễn Thông A - Bình Dương
☆ Nhân viên Cài đặt Ứng dụng
↺ 06/09/2016
Siêu thị Viễn Thông A - Bình Dương

Xem Thêm: Việc làm Bình Dương