VIETBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 2. Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
 3. Chuyên viên QHKH Cá nhân - KV Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
 4. Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp - KV Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
 5. Trưởng phòng Khách hàng Doanh Nghiệp - CN Gia Lai
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 6. Phó Trưởng phòng Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 7. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 8. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - CN Bình Định
  - Nơi làm việc: Quy Nhơn
 9. Trưởng phòng Khách hàng Cá Nhân - CN Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
 10. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - CN Nghệ An
  - Nơi làm việc: Nghệ An
 11. Trưởng phòng Khách hàng Cá Nhân - CN Bình Định
  - Nơi làm việc: Quy Nhơn
 12. Chuyên viên/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 13. Kiểm soát viên - CN Đắk Lắk
  - Nơi làm việc: Buôn Hồ (Đăk Lăk)
 14. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 15. Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 16. Chuyên Viên Phát Triển Giải Pháp Kỹ Thuật
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 17. Chuyên viên Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 18. Trưởng phòng Khách hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp - CN Bình Định
  - Nơi làm việc: Quy Nhơn
 19. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng mảng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 20. Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 21. Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 22. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 23. Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 24. Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 25. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 26. Trưởng phòng giao dịch - Nghệ An
  - Nơi làm việc: Nghệ An
 27. Chuyên viên Chính sách tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 28. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
 29. Chuyên viên Giám sát tín dụng & Quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 30. Chuyên Viên Phát Triển Giải Pháp Kỹ Thuật
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 31. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 32. Chuyên viên Hậu Kiểm Giao Dịch Trực tuyến
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 33. Chuyên viên phân tích hiệu quả bán hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 34. CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - CN Gia Lai
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 35. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 36. Trưởng phòng giao dịch - Ninh Kiều (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Ninh Kiều (Cần Thơ)
 37. Trưởng phòng giao dịch - CN Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
 38. Trưởng phòng Khánh hàng Doanh nghiệp - CN Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
 39. Trưởng phòng Khánh hàng Doanh nghiệp - CN Đắk Lắk
  - Nơi làm việc: ĐăkLăk
 40. Trưởng phòng Khánh hàng Doanh nghiệp - CN Gia Lai
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 41. Trưởng phòng Khánh hàng Doanh nghiệp - CN Thái Nguyên
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên
 42. Trưởng phòng Khách hàng Cá Nhân - CN Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
 43. Trưởng phòng Khách hàng Cá Nhân - CN Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
 44. Chuyên viên Xử lý nợ mảng khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 45. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 46. Chuyên viên cao cấp Phát Triển Sản Phẩm Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 47. Chuyên viên Quản trị Cơ sở Hạ tầng
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 48. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 49. Chuyên viên đánh giá chất lượng dịch vụ
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 50. Lập trình viên
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 51. Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 52. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 53. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
 54. Chuyên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 55. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 56. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
 57. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  - Nơi làm việc: Cần Thơ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: