VIETBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Kiểm Soát Viên Giao Dịch Ngân Quỹ - TP. Hồ Chí Minh
  2. Giao dịch viên - Bộ phận Hỗ trợ KV HCM
  3. Giám đốc Phòng Giao Dịch - PGD Chợ Mới (KV Đà Nẵng)
  4. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh
  5. Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN - Phòng Tín dụng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng (Hội sở - HCM)
  6. Chuyên viên/ Nhân viên Định giá tài sản - Khu vực Sóc Trăng/ An Giang/ Đà Nẵng/ Hà Nội
  7. Chuyên viên/ Nhân viên Trái Phiếu Chính Phủ- Khối Thị Trường Tài Chính - Hội Sở Hồ Chí Minh
  8. Chuyên viên/ Nhân viên QLRR Tín dụng - Khối QLRR ( Basel II ) - Hội Sở Hồ Chí Minh
  9. Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHCN - Khu vực Hội sở (Hồ Chí Minh)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: