VIETBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng bộ phận/ Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - PGD Ninh Hòa
 2. Trưởng bộ phận Kinh doanh - PGD Bình Sơn (KV Quảng Ngãi)
 3. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Khối Tài chính
 4. Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
 5. Nhân viên/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng - Phòng Vận hành Tín dụng - Khối Vận hành
 6. Phó Giám Đốc Phòng Tài Chính - Khối Tài chính - Hội sở
 7. Nhân viên/Chuyên viên Vận hành giao dịch tài chính - Khối Vận hành - Hội sở
 8. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - KV TP. HCM
 9. Giao dịch viên - Khu vực TP. HCM
 10. Chuyên viên/ Nhân viên Kiểm Soát Giao Dịch Thẻ
 11. Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Giao Dịch Thẻ
 12. Trưởng Bộ Phận Mua Sắm & Quản lý Hợp Đồng - Trung tâm Dịch Vụ Nội Bộ
 13. Giám đốc Hành chính quản trị - Phòng Hành chính quản trị - Trung tâm Dịch vụ nội bộ
 14. Giám đốc Phòng Quản lý tài sản - Trung tâm Dịch vụ nội bộ
 15. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Phòng Kế Toán – Khối Tài chính
 16. Chuyên viên Thanh toán quốc tế - Trung tâm Thanh toán quốc tế
 17. Kiểm soát viên - Phòng Vận hành ngoại hối & Thị trường tài chính - Khối Vận hành
 18. Chuyên viên Sản phẩm bảo hiểm - Khối Cá nhân
 19. Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng QLRRTD - Hội sở

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: