VIETBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao dịch viên - Khu vực Đăk Lăk
 2. Chuyên viên/ Nhân viên Tái thẩm định Tín dụng - Khối Tín dụng
 3. Nhân viên/Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân quỹ - Khối Vận hành - Hội sở
 4. Chuyên viên/Nhân viên mua sắm - Hội sở
 5. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - KV DakLak
 6. Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh Giấy tờ có giá (GTCG) - Khối Thị trường tài chính
 7. Nhân viên/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng - Phòng Vận hành Tín dụng - Khối Vận hành
 8. Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
 9. Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh ngoại hối - Khối Thị trường tài chính
 10. Nhân viên Vận hành Hệ thống - Bộ phận 24/7 - Khối CNTT
 11. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - KV TP. HCM
 12. Giao dịch viên - Khu vực TP. HCM
 13. Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Giao Dịch Thẻ
 14. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh - Khánh Hòa
 15. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - Khánh Hòa
 16. Phó Giám đốc Kinh doanh - Đà Nẵng
 17. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Đà Nẵng)
 18. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - KV Đà Nẵng
 19. Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - KV Đồng Tháp
 20. Kiểm Ngân - Khu vực TP.Hồ Chí Minh
 21. Chuyên viên Sản phẩm bảo hiểm - Khối Cá nhân
 22. Giám đốc Hành chính quản trị - Phòng Hành chính quản trị - Trung tâm Dịch vụ nội bộ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: