VIETBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng VietBank Tuyển dụng:

VIETBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ TÀI SẢN- TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI BỘ - KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH
Hồ Chí Minh 30/05/2022

Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - Khu vực Đà Nẵng
Đà Nẵng 27/05/2022

CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG- KV HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh 27/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (KHCN/ KHDN) - VietBank Đồng Tháp
Đồng Tháp 27/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên QLRR Thị Trường - Khối QLRR - Hội Sở
Hồ Chí Minh 26/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên QLRR Tín dụng - Khối QLRR - Hội Sở
Hồ Chí Minh 26/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Trái Phiếu Chính Phủ- Khối Thị Trường Tài Chính - KV TPHCM
Hồ Chí Minh 26/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Quản lý Tín dụng - KV TPHCM
Hồ Chí Minh 26/05/2022

CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN KINH DOANH (KHCN/KHDN) - KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh 25/05/2022

TRƯỞNG BỘ PHẬN MUA SẮM & QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG - KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH
Hồ Chí Minh 25/05/2022

Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - VietBank Khánh Hòa (KV Khánh Hòa)
Khánh Hòa 24/05/2022

Chuyên viên Kế toán Thẻ Ngân hàng số - Phòng Quản lý hoạt động NHS - Khối Dịch vụ NHS
Hồ Chí Minh 24/05/2022

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng tín dụng - Phòng Quản lý chất lượng tín dụng - Khối Tín dụng Hội sở
Hồ Chí Minh 23/05/2022

Giám đốc Kinh doanh - Chi nhánh Khánh Hòa
Khánh Hòa 21/06/2022

Chuyên viên Phát Triển Core Banking - Khối CNTT (KV HCM)
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Chuyên viên Tái thẩm định KHDN - Phòng Tín dụng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng (HCM)
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Chuyên viên/Nhân viên Mua sắm - Trung tâm Dịch vụ nội bộ - Hội sở
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center)
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Chuyên Viên Kế Toán Chi Tiêu - Hội Sở
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Chuyên viên Quản trị Cơ sở Dữ liệu (CSDL) - Khối CNTT
Hồ Chí Minh 21/06/2022

Nhân viên/Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng (Quản trị hệ thống) - Khối CNTT
Hồ Chí Minh 21/06/2022

CHUYÊN VIÊN THÚC ĐẨY BÁN HÀNG - KHỐI DOANH NGHIỆP
Hồ Chí Minh 19/05/2022

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - HỘI SỞ
Hồ Chí Minh 19/05/2022

CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - KHỐI CÁ NHÂN
Hồ Chí Minh 19/05/2022

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHDN - HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh 19/05/2022

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH - HỘI SỞ
Hồ Chí Minh 19/05/2022

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC HCM
Hồ Chí Minh 19/05/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh (Quan hệ KHCN/KHDN) - VietBank Châu Đức (KV Vũng Tàu)
Hồ Chí Minh 18/05/2022

Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin - Khối Công nghệ thông tin (HCM)
Hồ Chí Minh 18/05/2022

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI- TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI BỘ, KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH
Hồ Chí Minh 16/05/2022

Chuyên viên/Nhân viên Định giá tài sản - Phòng Định giá Tài sản - KV HCM/ Long An/ Hà Nội
Long An,Hồ Chí Minh,Hà Nội 14/06/2022

CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI - KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH
Hồ Chí Minh 13/05/2022

Phó Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Nội Bộ - Khối Hỗ Trợ Kinh Doanh
Hồ Chí Minh 13/05/2022

TBP Phát triển ứng dụng FrontEnd/Mobile/App/Internet - Khối Dịch vụ Ngân hàng số
Hồ Chí Minh 13/05/2022

Giám đốc/Phó Giám đốc Kinh doanh – Chi Nhánh KV Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 09/06/2022

Giao Dịch Viên - VietBank Bình Định (KV Bình Định)
Bình Định 09/06/2022

Giao Dịch Viên VietBank Sóc Trăng
Sóc Trăng 07/06/2022

Kiểm soát viên Giao dịch - VietBank Ninh Hòa (Khu vực Khánh Hòa)
Khánh Hòa 07/06/2022