Vietcombank Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Ban Khách hàng FDI] CV quan hệ khách hàng (RM) tiếng Hàn
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[AML] Cán bộ triển khai dự án (mảng CNTT)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[AML] Cán bộ triển khai dự án (mảng nghiệp vụ PCRT)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Tây Bắc Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm - tiếng Trung Quốc
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[Tây Bắc Giang] CV khách hàng - tiếng Trung Quốc
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên DevOps
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Hậu Giang, VN

[Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Quảng Bình, VN

[Nghi Sơn] Trưởng Phòng Giao dịch
- Tuyển dụng tại: Thanh Hóa, VN

[IV.2023_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[IV.2023_Sở giao dịch] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[IV.2023_Sở giao dịch] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[IV.2023_Long Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Đồng Nai, VN

[IV.2023_Đông Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hòa Bình, VN

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bạc Liêu] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bạc Liêu, VN

[Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Cần Thơ, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Phú Thọ, VN

[Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Dương, VN

[Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Thanh Hóa, VN

[Ba đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Phú Yên, VN

[Quảng Trị] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Trị, VN

[Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Lạng Sơn, VN

[Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, VN

[Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bắc Ninh, VN

[Hùng Vương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Bắc Hà Tĩnh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Tĩnh, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bình Định, VN

[V.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Đồng Tháp, VN

[V.2023_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Nam, VN

[V.2023_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Yên Bái, VN

[V.2023_Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Yên Bái, VN

[V.2023_Tây Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: