Vietcombank Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 2. [V.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
 3. [V.2023_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái
 4. [V.2023_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái
 5. [V.2023_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
 6. [V.2023_Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
 7. [Ban TCĐU] Chuyên viên Tổ chức Đảng ủy VCB
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 8. [Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng - Nhóm Phân tích rủi ro tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 9. [Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng - Nhóm Phân tích RRTT, RRTK, RRLS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 10. [Mô hình và Công cụ QTRR] NV hỗ trợ dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 11. [Ban Khách hàng FDI] CV quan hệ khách hàng (RM) tiếng Hàn
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 12. [TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 13. [Tây Bắc Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm - tiếng Trung Quốc
  - Nơi làm việc: Bắc Giang
 14. [Bộ phận KH FDI phía Nam] Chuyên viên quan hệ khách hàng (tiếng Anh)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 15. [Ban KH FDI] Chuyên viên quan hệ khách hàng (tiếng Anh)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 16. [QHCC] CV truyền thông báo chí & tác nghiệp tin bài
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 17. [TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 18. [TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 19. [TT NHS] Chuyên viên DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 20. [TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 21. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 22. [TT NHS] CV phát triển phần mềm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 23. [Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 24. [PTKSĐT]_CV Phát triển đối tác
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 25. [Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Quảng Bình
 26. [VIII.2023_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 27. [VIII.2023_Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 28. [VIII.2023_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 29. [VIII.2023_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
 30. [VIII.2023_Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 31. [VIII.2023_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 32. [VIII.2023_Tây Hồ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 33. [VIII.2023_Trà Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Trà Vinh
 34. [VIII.2023_Trà Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Trà Vinh
 35. [Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đắk Nông
 36. [IV.2023_Sở giao dịch] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 37. [IV.2023_Sở giao dịch] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 38. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hòa Bình
 39. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 40. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 41. [VI.2023_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
 42. [VI.2023_Lạng Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn
 43. [VI.2023_Phố Hiến] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hưng Yên
 44. [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
 45. [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
 46. [Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 47. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 48. [Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
 49. [Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Dương
 50. [Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn
 51. [Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 52. [Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 53. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang
 54. [Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
 55. [Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 56. [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 57. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ
 58. [Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 59. [Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Yên
 60. [Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bình Định

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: