Vietcombank Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Phú Yên] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Phú Yên, VN
 2. [Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 3. [Bạc Liêu] Phó Trưởng Phòng Khách hàng
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 4. [TTNHS] CV QC/kiểm soát chất lượng sản phẩm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 5. [TTNHS] Chuyên viên DevOps
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 6. [TTNHS] CV thiết kế UI/UX
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 7. [TTNHS] CV phát triển phần mềm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 8. [TTCNTT] CV quản trị và bảo trì ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 9. [TTNHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 10. [TTCNTT] CV quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 11. [TTCNTT] CV phát triển ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 12. [TTCNTT] CV Kênh DV và hệ thống TT
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 13. [Ban KHDNLPN] CV Quản lý quan hệ khách hàng (RM)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 14. [TTCNTT] CV Hỗ trợ kỹ thuật
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 15. [TTCNTT] CV quản trị hạ tầng - hệ thống mạng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 16. [Basel II] Thành viên Tổ Quản lý
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 17. [TTCNTT] CV quản trị hạ tầng - an toàn bảo mật
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 18. [TTCNTT] CV quản lý dự án
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 19. [Thanh Xuân] Chuyên viên khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 20. [Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 21. [Đông Bình Dương] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 22. [Bạc Liêu] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 23. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: