Vietcombank Tuyển dụng Tháng 5/2024

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 5/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[III.2024_Lâm Đồng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Tân Bình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Trà Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Trà Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

[III.2024_Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Ngày đăng: 12 thg 5, 2024

KToNB_CV Kiểm toán nghiệp vụ tài chính kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 8 thg 5, 2024

KToNB_CV Kiểm toán hoạt động bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 8 thg 5, 2024

KToNB_CV Kiểm toán nghiệp vụ (Khu vực miền Nam)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 8 thg 5, 2024

KToNB_CV Kiểm toán hoạt động KDV, QLRRTT, ĐTV tại các Cty con
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 8 thg 5, 2024

KToNB_CV Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 8 thg 5, 2024

TTTM_CV Tài trợ thương mại (nghiệp vụ LC và/hoặc Bảo lãnh) tại TP HCM
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 7 thg 5, 2024

TTTM_CV Tài trợ thương mại (nghiệp vụ LC và/hoặc Bảo lãnh) tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 7 thg 5, 2024

ĐCTC_CV Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 7 thg 5, 2024

ĐCTC_CV Quản lý quan hệ khách hàng (RM)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 7 thg 5, 2024

VCB Long An_Nhân viên Lễ tân - Văn Thư - Lưu trữ
- Nơi làm việc: Long An
- Ngày đăng: 7 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_NV Ngân quỹ_Không kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Nhân sự_Không kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Tin học_Không kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Khách hàng_Có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Kế toán/GDV_Có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Khách hàng_Không kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[VCB PHÚ MỸ]_CV Kế toán/GDV_Không kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 6 thg 5, 2024

[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT (Product Owner)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[TT NHS] CV Chiến lược đổi mới phụ trách huấn luyện Agile (Agile Coach)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 4 thg 5, 2024

[P. Kế hoạch] Chuyên viên kế hoạch
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 3 thg 5, 2024

[II.2024_Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Định
- Ngày đăng: 21 thg 4, 2024

[II.2024_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Ngày đăng: 21 thg 4, 2024

[III.2024_Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 19 thg 4, 2024

[III.2024_Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Phố Hiến] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Nghi Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Sơn La] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Sơn La
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bến Tre] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Hậu Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hậu Giang
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đắk Nông
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024
[IV.2024_Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Ninh Thuận
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bắc Đà Nẵng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bắc Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Nam Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Hậu Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hậu Giang
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bắc Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bảo Lộc] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Đông Đô] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Đông Đô] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Bà Rịa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Tân Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Tân Sài Gòn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Thanh Xuân] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024
[IV.2024_Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Long Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

[IV.2024_Long Thành] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Ngày đăng: 16 thg 4, 2024

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: