Vietcombank Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Ban Khách hàng FDI] CV quan hệ khách hàng (RM) tiếng Hàn
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 30 thg 7, 2023
 2. [Tây Bắc Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm - tiếng Trung Quốc
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 28 thg 7, 2023
 3. [TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 4. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 5. [TT NHS] Chuyên viên DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 6. [TT NHS] CV thiết kế UI/UX
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 7. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 8. [TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 9. [TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 10. [TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 11. [TT NHS] CV phát triển phần mềm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 24 thg 7, 2023
 12. [Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 23 thg 7, 2023
 13. [Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 19 thg 7, 2023
 14. [IV.2023_Sở giao dịch] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 12 thg 7, 2023
 15. [IV.2023_Long Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 12 thg 7, 2023
 16. [IV.2023_Sở giao dịch] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 12 thg 7, 2023
 17. [IV.2023_Đông Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 12 thg 7, 2023
 18. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 11 thg 7, 2023
 19. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 11 thg 7, 2023
 20. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 11 thg 7, 2023
 21. [VI.2023_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 22. [VI.2023_Bắc Hà Tĩnh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 23. [VI.2023_Lạng Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 24. [VI.2023_Phố Hiến] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 25. [VI.2023_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 26. [VI.2023_Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 10 thg 7, 2023
 27. [Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 28. [Ba đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 29. [Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Yên, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 30. [Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 31. [Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 32. [Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 33. [Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 34. [Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 35. [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 36. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 37. [Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 38. [Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 39. [Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 40. [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 41. [Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bình Định, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 42. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 43. [Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 44. [Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Dương, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 45. [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 46. [Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 47. [Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 48. [Bạc Liêu] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 49. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 9 thg 7, 2023
 50. [V.2023_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Nghệ An, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 51. [V.2023_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 52. [V.2023_Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Nghệ An, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 53. [V.2023_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 54. [V.2023_Tây Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 55. [V.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 56. [V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023
 57. [V.2023_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
  - Ngày Đăng Tuyển: 8 thg 7, 2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: