Viettel Đà Nẵng Tuyển dụng

Tập Đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội
VIETTEL ĐÀ NẴNG

Tuyendung.viettel.com.vn
40 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 06/2019

VIETTEL Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:


☆ Kỹ sư Giải pháp Phần mềm
↺ 16/06/2019
Viettel - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
☆ Kỹ sư Công nghệ Thông tin
↺ 16/06/2019
Viettel - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
☆ Cộng tác viên
↺ 05/05/2019
Viettel - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
☆ Kỹ sư Công nghệ Thông tin
↺ 20/09/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Nhân viên Kỹ thuật
↺ 29/08/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Kinh doanh
↺ 18/07/2016
Viettel - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm Đà Nẵng