Viettel Store Tuyển dụng Tháng 01/2024

Siêu thị ViettelStore Tuyển dụng:

Viettel Store Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhân Viên Kỹ Thuật (HDG04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng (HDG21)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Thiết Kế
- Mức lương: Thoả thuận
- Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hyn04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hdg21)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hyn17)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng- HP
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật - HP
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng -HG
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hậu Giang

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Viettelstore
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng - Nam
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Thái Bình

Nhân Viên Bán Hàng - TN
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Thái Nguyên

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :