Viettel Store Tuyển dụng Tháng 12/2023

Siêu thị ViettelStore Tuyển dụng:

Viettel Store Tuyển dụng Tháng 12/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhân Viên Kỹ Thuật (HDG04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng (HDG21)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hyn04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Bán Hàng ( HYN15)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Tư Vân Bán Hàng ( HDG04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hdg21)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Dương

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (HYN04)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hyn17)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Bán Hàng ( HYN17)
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật - HP
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng- HP
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng -HG
- Mức lương: 8 - 12 triệu
- Nơi làm việc: Hậu Giang

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :