ViettelPost Sóc Trăng Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
viettelpost amp

Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel

Viettel Post Sóc Trăng

viettelpost.com.vn
Số 179 Đường Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Viettel Post Chi nhánh Sóc Trăng Tuyển dụng:


[display-posts author=”viettelpost” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”soc-trang”]


Xem Thêm: Việc làm Sóc Trăng