ViettelPost Sóc Trăng Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTELPOST SÓC TRĂNG

www.viettelpost.com.vn
Số 179 Đường Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Viettel Post Chi nhánh Sóc Trăng Tuyển dụng:

ViettelPost Sóc Trăng Tuyển Nhân viên Giao hàng

Viettel Post
- Làm việc tại: Sóc Trăng

ViettelPost Sóc Trăng Tuyển Nhân viên Kinh Doanh

Viettel Post
- Làm việc tại: Sóc Trăng