VinaPhone Tuyển dụng 11/2022

VinaPhone Tuyển dụng:

VinaPhone Tuyển dụng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên phân tích dữ liệu
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên Kế toán dịch vụ Fintech
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên phân tích kinh doanh
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên Giải pháp công nghệ lĩnh vực tài chính số, dịch vụ số, dịch vụ GTGT
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm lĩnh vực tài chính số/ GTGT
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên phát triển kinh doanh dịch vụ Fintech
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Kỹ sư Quản trị mạng
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Kỹ thuật địa bàn
VNPT Điện Biên
- Hạn nộp: 20/11/2022

Chuyên viên kinh doanh (AM phòng Bán hàng khu vực)
TTKD VNPT-Đồng Tháp
- Hạn nộp: 20/11/2022

Quản trị cơ sở dữ liệu
VNPT Bình Thuận
- Hạn nộp: 20/12/2022

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Ban KHCN - Hà Nội
- Hạn nộp: 05/11/2022

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Ban KHCN - Hà Nội
- Hạn nộp: 05/11/2022

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ
Ban KHCN - Hà Nội
- Hạn nộp: 05/11/2022

Lập trình viên Java
VNPT Bắc Ninh
- Hạn nộp: 10/11/2022

Lập trình viên
VNPT Quảng Nam
- Hạn nộp: 30/11/2022

Kỹ thuật địa bàn
VNPT Long An
- Hạn nộp: 11/11/2022

Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật
Trung tâm HTKH - TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 05/11/2022

Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật VIP
Trung tâm HTKH - TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 05/11/2022

Điều hành Khai thác
VNPT Long An
- Hạn nộp: 11/11/2022

An toàn thông tin
VNPT Long An
- Hạn nộp: 11/11/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Long An
- Hạn nộp: 11/11/2022

Lập trình viên
VNPT Long An
- Hạn nộp: 11/11/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Hải Phòng
- Hạn nộp: 15/11/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
VNPT Hải Phòng
- Hạn nộp: 15/11/2022

Lập trình viên
VNPT Hải Phòng
- Hạn nộp: 15/11/2022

Kỹ sư An toàn thông tin
VNPT Đắk Lắk
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu - DBA
Tổng công ty Hạ tầng mạng - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (phát triển phần mềm)
VNPT Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư Vận hành bảo dưỡng mạng di động
VNPT Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
VNPT Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai hỗ trợ CNTT
VNPT Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

An toàn thông tin
VNPT Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ hệ thống CNTT
VNPT Cà Mau
- Hạn nộp: 30/12/2022

Lập trình viên
VNPT Cà Mau
- Hạn nộp: 30/12/2022

Kỹ thuật địa bàn
VNPT Lào Cai
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
VNPT Lào Cai
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
VNPT Lào Cai
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net, Android, IOS)
VNPT Khánh Hòa
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
VNPT Hậu Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Vận hành bảo dưỡng mạng di động (Kỹ thuật viễn thông)
VNPT Hậu Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ Công nghệ thông tin
VNPT Gia Lai
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
VNPT Tuyên Quang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Tuyên Quang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn
VNPT Tuyên Quang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên
VNPT Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, C...)
VNPT Hòa Bình
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị Cơ sở dữ liệu
VNPT Hòa Bình
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Hòa Bình
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
VNPT Hòa Bình
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư an ninh thông tin (An toàn thông tin)
Tổng công ty Hạ tầng mạng - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kiểm định viên - Hà Nội
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị hạ tầng
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên Hỗ trợ triển khai
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản trị hệ thống- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư dữ liệu- Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Hạ tầng mạng - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên Flutter (Mobile)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Web Frontend
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên Backend
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Web Full Stack
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

UI/UX Designer
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Devops Engineer
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập Trình Viên Python
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - DBA
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập Trình Android (Mobile)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Automation Tester
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Manual Tester
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản Trị Hệ Thống
Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư chính sách an toàn thông tin
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư kiểm thử xâm nhập
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên kiểm thử tự động (Automation Tester)
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Nhân viên kiểm thử Manual Tester
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội, TPHCM
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình FLUTTER (Mobile)
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Mobile - IOS
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình Mobile - Android
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư lập trình PHP
Tổng Công ty Truyền Thông - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
VNPT Bạc Liêu
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Bạc Liêu
- Hạn nộp: 31/12/2022

Phát triển phần mềm
VNPT Bạc Liêu
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (vận hành bảo dưỡng mạng di động)
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (kỹ thuật địa bàn)
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

An toàn thông tin
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (Java, .Net)
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hạ tầng CNTT
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Triển khai, hỗ trợ CNTT
VNPT Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ thuật viễn thông (Kỹ thuật địa bàn)
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Lập trình viên (C++, Java, .Net, IOS, Android...)
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: