Vincom Trà Vinh Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
vincom tra vinh amp

Vincom Trà Vinh

Vincom Plaza, L3-C2, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Trà Vinh

Vincom Trà Vinh Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”tra-vinh” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”Vincom Trà Vinh” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]


Xem thêm: Việc làm tại Trà Vinh