VINCOM Vĩnh Long Tuyển dụng

vincom-logoCÔNG TY VinCommerce

VINCOM PLAZA VĨNH LONG

Tuyendung.vingroup.net

Tuyển dụng Tháng 02/2017 & 03/2017

thong-bao-tuyen-dung

VINCOM VĨNH LONG TUYỂN DỤNG

1. Kiểm soát chất lượng/ Kỹ thuật/ IT-ALC

2. Hành chánh Nhân sự/ Kế toán Quỹ

3. Thợ quầy thịt, cá/ bánh

4. Nhân viên Bán hàng/ Dịch vụ khách hàng/ Nhân viên Thu ngân

5. Nhân viên kho/ Nhận hàng

Và Nhiều vị trí quản lý khác vui lòng xem bên dưới

vincom-vinh-long-tuyen-dung

Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT CÁCH ỨNG TUYỂN BÊN DƯỚI

vincom-plaza-tuyen-dung